OdNowa – kompleksowe wsparcie pracowników sektora oświaty
Aktualności

Udział w projekcie jest bezpłatny! Sprawdź czy spełniasz warunki uczestnictwa  w projekcie.

 

Liczba niejsc ograniczona. Nie czekaj zgłoś się już dziś!

 

REKRUTACJA TRWA DO 08.08.2014r - w ramach I Ścieżki Uczestnictwa Poradnictwo/Studia/Staże

 

w ramach II Ścieżki Uczestnictwa Przedsiębiorczej - REKRUTACJA TRWA DO 01.08.2014r

AddThis Social Bookmark Button
 
O projekcie

540

 

Projekt „OdNowa – kompleksowe wsparcie pracowników sektora oświaty” jest współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Projekt jest skierowany do 60 nauczycieli i pracowników instytucji sektora oświaty z terenu podregionu łomżyńskiego tj. powiatów: bielskiego, hajnowskiego, koleńskiego, siemiatyckiego, wysokomazowieckiego, zambrowskiego, łomżyńskiego, oraz powiatu m. Łomża - zwolnionych, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn zakładu pracy po 31.12.2012r.

W ramach projektu przewidziano kompleksowe wsparcie adaptacyjne:

- indywidualne szkolenia zawodowe dla 50 uczestników

- coachingh/doradztwo indywidualne dla 60 uczestników

- coaching grupowy w formie wyjazdu dla 60 uczestników.

- 3-miesięczne staże zawodowe dla 48 osób,

- studia podyplomowe dla 10 osób,

- dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej do 40 000 zł wraz ze wsparciem pomostowym przez 6 miesięcy (z możliwością przedłużenia do 12 m-cy) dla 6 osób.;

- wsparcie towarzyszące: stypendia szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, materiały i podręczniki do zajęć;

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!

AddThis Social Bookmark Button
 
Rekrutacja

Do udziału w projekcie zapraszamy 60 osób: nauczycieli i pracowników instytucji sektora oświaty z terenu podregionu łomżyńskiego (powiat m. Łomża, łomżyński, bielski, hajnowski, koleński, siemiatycki, zambrowski, wysokomazowiecki) zwolnionych, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia wyłącznie z przyczyn zakładu pracy po 31 grudnia 2012r.

W projekcie przewidziano udział 60 osób (25% zatrudnionych, 75% osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo), w tym min. 25% osób zakwalifikowanych do projektu będą to osoby z terenów wiejskich,

 

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które:

- mają skończone 18 lat i są mieszkańcami podregionu łomżyńskiego tj. zamieszkują w powiatach:

m. Łomża, łomżyńskim, bielskim, hajnowskim, koleńskim, siemiatyckim, zambrowskim, wysokomazowieckim;

- były/są nauczycielami i pracownikami instytucji sektora oświaty zwolnionymi, zagrożonymi zwolnieniem lub przewidzianymi do zwolnienia po dniu 31 grudnia 2012r. z przyczyn zakładu pracy.

- były/są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę u pracodawcy.

 

Jeśli spełniasz warunki zgłoś się do projektu.

REKRUTACJA TRWA DO 08.08.2014r - w ramach I Ścieżki Uczestnictwa Poradnictwo/Studia/Staże

w ramach II Ścieżki Uczestnictwa Przedsiębiorczej - REKRUTACJA TRWA DO 01.08.2014r

 

Do projketu można zgłaszać się osobiście, drogą elektroniczną bądź listową.  Dokumnety do pobrania znajduja się w zakładce: Do pobrania.

 

Więcej informacji w Punktach Rekrutacyjnych:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bielsku Podlaskim, ul. Kryniczna 22, tel./fax. 85 730 24 49, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Hajnówce, ul. Armii Krajowej 52, tel./fax. 85 682 24 85, 605-545-326, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Siemiatyczach, ul. Pałacowa 24, tel./fax. 85 655 21 43, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Zambrowie, Al. Wojska Polskiego 5, tel./fax. 86 271 42 11, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży ul. Nowogrodzka 1, tel. 86 216 28 97 pok. nr 203,

AddThis Social Bookmark Button
 
Do pobrania

 

AddThis Social Bookmark Button
Więcej…
 


zdz_szkolenia

zdz_szkoly

zdz_produkcja

zdz_projekty

facebook_zdz