POMAGAMY zwalnianym - kompleksowe wsparcie adaptacyjne (woj. podlaskie)
O Projekcie

pomagamy

Projekt „POMAGAMY zwalnianym - kompleksowe wsparcie adaptacyjne” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie PO KL realizowany był na podstawie umowy nr UDA-POKL.08.01.02-20-001/11-00 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku w okresie 01.07.2011 - 31.03.2013.

AddThis Social Bookmark Button
Więcej…
 
Rezultaty
 • udział projekcie zakończyło 132 osób (84 kobiet, 48 mężczyzn),
 • zdiagnozowano i zrealizowano 135 Indywidualnych Planów Działania, zawierających poradnictwo zawodowe, warsztaty, szkolenia zawodowe, staże lub wsparcie działalności gospodarczych
 • przeprowadzono 463 godziny poradnictwa zawodowego, 21 sesji grupowych i 400 godzin poradnictwa indywidualnego,
 • przeprowadzono 14 sesji warsztatów psychologicznych, co stanowi łącznie 224 godziny warsztatów psychologicznych,
 • przeprowadzono 18 sesji warsztatów autoprezentacja, co stanowi łącznie 144 godziny warsztatów psychologicznych,

 • zrealizowano 121 szkoleń zawodowych, z czego zlecono 12 szkoleń. Stanowi to łącznie realizację 8603 godzin szkoleniowych, średnio na 1 uczestnika przypadało 111 godzin szkolenia, 233 wydane zaświadczenia
 • zrealizowano 80 staży zawodowych

 • 10 osób otrzymało wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 40 000 zł. oraz wsparcie pomostowe, założonych zostało 10 firm
 • 65,91% beneficjentów znalazło zatrudnienie

Ponadto uczestnicy otrzymywali:

 • Materiały szkoleniowe
 • Poczęstunek
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie oraz stypendia

Wszystkim uczestnikom projektu życzymy sukcesów zawodowych!

AddThis Social Bookmark Button
 


zdz_szkolenia

zdz_szkoly

zdz_produkcja

zdz_projekty

facebook_zdz